Ficció televisiva espanyola

HISTÒRIA DE LA PROGRAMACIÓ I PROGRAMES DE FICCIÓ TELEVISIVA A ESPANYA (CADENES D’ÀMBIT ESTATAL): DE LA DESREGULACIÓ A l’APAGADA ANALÒGICA, 1990-2010

El projecte de recerca que estudia els diferents formats de la ficció televisiva espanyola des de començaments dels noranta fins a la desregulació (continguts, programació i recepció).

La recerca

La ficció televisiva espanyola actual culmina els enormes canvis experimentats a partir de la Desregulació, fruit de la irrupció de les cadenes privades, l'activitat de les cadenes autonòmiques, l'auge de la producció independent i la professionalització del sector audiovisual. Cap a finals de la dècada dels noranta, s'intensifica la cerca de fórmules narratives, alhora que els enormes canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics que viu Espanya en el canvi de segle propicien un gir fonamental en les maneres de representació i de consum que transformaran de manera indeleble les formes d'oci i de consum audiovisual. Aquest projecte de recerca analitza la ficció televisiva espanyola i el seu context per a entendre l'evolució i els canvis produïts en el gènere en l'àmbit nacional.

El projecte, finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, compta amb el suport de l’Observatori de Ficció Espanyola i Noves Tecnologies (OFENT) i la participació d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i d’altres universitats espanyoles.

Consulta el ventall de publicacions realitzades pels nostres investigadors i especialistes d’OFENT a revistes especialitzades.

El projecte ha organitzat el congrés Noves narratives. Entre la ficció i la informació: de la desregulació a la integració transmèdia i nombrosos seminaris.

Universitat Autònoma de Barcelona

El 26 de novembre del 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional.
 

Ficció televisiva espanyola

Universitat Autònoma de Barcelona

Segueix-nos